Gull: NOK 22024,17/oz
Sølv: NOK 272,99/oz
Powell's Abracadabra Inflation Targeting
 • Egon von Greyerz
 • |
 • 23. aug. 2023
Jerome Powell

Jerome Powell, sentralbanksjefen i USA, skulle under en høring i Senatet tidligere denne måneden forklare hvorfor de har et inflasjonsmål på 2%. Med sine 3.000 ansatte (The Fed), hvorav 300 har doktorgrad, skulle man tro at de har tilstrekkelig med ressurser og dermed kontroll på inflasjonen.

Jerome Powell
An Old-Fashioned Credit Crunch Is Here
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 23. aug. 2023
Chris Li 6Y6onwbkk O Unsplash

Det er lite sannsynlig med ytterligere fall i prisinflasjonen globalt, og flere renteøkninger står for tur. Obligasjonsrentene er allerede på vei opp og en ny fase med bankkrise vil trigges. Denne artikkelen ser på faktorene som driver rentene høyere, og som destabiliserer det globale banksystemet.

Chris Li 6Y6onwbkk O Unsplash
Gold Is Replacing The Dollar
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 11. aug. 2023
Zlataky Cz 8T9c3et7 Ts Unsplash

Den finansielle utviklingen langs den russisk/kinesiske aksen blir generelt ignorert. Russlands bekreftelse om at en handelsvaluta for et utvidet BRICS står på agendaen på Johannesburg-møtet i slutten av august har knapt blitt omtalt i vestlig presse. Selv forkjempere for sunne penger er skeptiske.

Zlataky Cz 8T9c3et7 Ts Unsplash
Beware The Great Unwind
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 11. aug. 2023
King World News Legend Warns Governments Are Now Preparing For Total Collapse 864X400 C

Investorer over hele verden må være oppmerksomme på 'The Great Unwind', en fullstendig kollaps som kommer og som vil gjøre stor skade for de fleste mennesker. Mye tyder på at rentene i USA kan doble seg fra dagens nivå, og dra med seg renter globalt. Les Alasdair Macleods analyse av situasjonen.

King World News Legend Warns Governments Are Now Preparing For Total Collapse 864X400 C
Nothing Beats Money Printing
 • Rune Østgård
 • |
 • 28. jul. 2023
America G8ca50caac 1280

Har det vært smart å investere i aksjer i Norge? Klarer de å holde tritt med utvanningen av verdien på pengene? Rune Østgård ba meg lage en graf som viser hvordan veksten har vært på prisene på aksjer o.l., og sammenligne det med pengemengdeveksten. I artikkelen forklarer han hva vi kan lære av den.

America G8ca50caac 1280
The BRICS Won’t Kill the Dollar, US Policy Will
 • Matthew Piepenburg
 • |
 • 25. jul. 2023
BRICS Exp 0

Sommerens store geopolitiske tema har vært den nye gulltilknyttede BRICS-valutaen. Flere nyhetskanaler har meldt at den nye valutaen vil bli annonsert før BRICS-møtet i slutten av august. Andre igjen har meldt at en felles valuta ikke er tema for møtet. Les Matthews nøkterne analyse av situasjonen.

BRICS Exp 0
A Catastrophic Debt Implosion Can Be Incredibly Quick
 • Egon von Greyerz
 • |
 • 19. jul. 2023
Dantes Inferno

Vil verden oppleve en katastrofal gjeldskollaps? Er vi i den tredje sirkelen i Dantes Inferno, beskrevet av fråtsing? Finansmarkedene har over lang tid vært dominert av fråtsing. Dette har ført til den største boblen i historien. Tegnene er overalt, og nå handler det om å ta de riktige valgene.

Dantes Inferno
Updating Say’s Law For Modern Times
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 23. jun. 2023
Javier Miranda 7Bnvnn3r Eo Unsplash

John M. Keynes skapte i 1936 en rolle for staten med sin økonomiske teori, kun muliggjort ved å avfeie loven om markedet (Says lov). Keynes' teori ble og er fortsatt svært populær blant byråkrater og mainstream økonomer. Han gjorde økonomi om til en naturvitenskap, noe det selvfølgelig ikke er.

Javier Miranda 7Bnvnn3r Eo Unsplash
"Double" Interest Rate Hike in Norway
 • Rune Østgård
 • |
 • 23. jun. 2023
Anyconv.Com R (2)

Hvorfor økte Norges Bank renten med 0,5%-poeng denne uken? Sentralbanksjefen skylder på den svake kronen, som gjør at vi importerer inflasjon - det blir dyrere å kjøpe inn varer fra utlandet. Men hva med økningen i pengemengden? De siste 20 årene har pengemengden økt med i gjennomsnitt 7% i året.

Anyconv.Com R (2)
The Forgotten Fourth Function of Money & G-SIBs
 • James Turk
 • |
 • 09. jun. 2023
Gold Fiat Currency 1200X565

Penger blir normalt definert av det gjør, ikke hva det er. Det er uheldig da den moderne definisjonen overser pengenes viktige - men nå glemte - fjerde funksjon. Aristoteles observerte pengenes tre funksjoner. Hans definisjon utelater den fjerde funksjonen; nødvendig for å forstå hva penger er.

Gold Fiat Currency 1200X565