Gull: NOK 26079,62/oz
Sølv: NOK 315,92/oz

Kjøpsbetingelser og avtalevilkår

Generelt

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Partene

Selger er Ekte Penger AS, post@gullerpenger.no, telefon 97 74 13 61, org. nr. 926 849 549, og betegnes i det følgende som selger. Kjøper er den som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse

Etter at ordren er ‘Sendt til Betaling’ og bestillingen bekreftet på nettsiden sendes ordrebekreftelse/faktura umiddelbart til kjøper på den registrerte eposten. Det er kjøpers ansvar å oppgi korrekt epost-adresse ved bestilling.

Betaling

Betaling skal skje forskuddsvis til kontonummer 9230.24.02010 i BN Bank.

For å oppnå avtalt pris på ordren må varene være betalt innen 12 timer etter at faktura er mottatt på e-post. Dersom bestilling skjer på en helligdag eller på lørdag/søndag må varene være betalt innen ut løpet av neste arbeidsdag.

Vi aksepterer kun ordre hvor den som betaler varen også er den som har gjort bestillingen.

Vi forbeholder oss retten til å endre tilbudt pris ved forsinket innbetaling. Det vil i et slikt
tilfelle beregnes et nytt pristilbud som sendes kunden. Kunden kan deretter ta stilling til om ordren ønskes gjennomført til revidert pris. Dersom kunden ikke aksepterer ny tilbudt pris vil kjøpet heves – se punkt «Heving av ordre».

Frakt/levering

Etter at innbetaling for bestilt vare er registrert hos oss pakker vi og sender varen innen 24 timer. Normal leveringstid er 3-4 arbeidsdager gitt at varen er på lager. Pakken sendes som ‘Pakke til hentested med sporing og forsikring’. Ved utsendelse av varen får kjøper tilsendt en kode for å kunne spore forsendelsen.

Vi oppgir lagerstatus ved bestilling på nettsiden, men tar forbehold om at varen er utsolgt eller feillistet.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når han har fått levert varen ved utleveringsstedet i henhold til avtalen. Varene er forsikret under hele transporten frem til utleveringsstedet.

Heving av ordre

Dersom kjøper ikke betaler innen oppgitt frist for betaling forbeholder vi oss retten til å heve
kjøpet.

Angrerett

I henhold til Angrerettloven §22 er det ikke angrerett på levering av varer eller tjenester der prisen er avhengig av svingninger i finansmarkedet som kan skje innen utløpet av angrefristen og som ikke kan kontrolleres av den næringsdrivende.

Force majeure

I tilfelle krig, naturkatastrofer, terrorisme, streik, myndighetsbeslutninger, sivil ulydighet, kriminelle handlinger, tredjeparts svikt eller andre forhold utenfor vår kontroll som ikke kan forutsees og påvirker våre forpliktelser og/eller avtalevilkår, vil dette frita partene fra å oppfylle kontraktsvilkår på berørte punkter i gjeldende inngått avtale.

Videre forbeholder vi oss retten til å annullere en ordre hvis betaling ikke er utført innen gitt tidsramme, ved ekstraordinære markedssvingninger eller gale opplysninger som følge av datasvikt eller menneskelig faktor.