Gull: NOK 21469,63/oz
Sølv: NOK 260,22/oz
Sterling Crisis Ahead!
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 02. jun. 2023
Pound Sterling 6

Artikkelen forklarer konsekvensene ved å fornekte Says lov, kjent som markedets lov, og ved å forfølge en rentepolitikk som beviselig ikke kontrollerer inflasjonen. Det er knapphet på bankkreditt som vil drive rentene høyere, ikke sentralbankenes politikk.

Pound Sterling 6
Now We Are All Working For The State
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 23. mai. 2023
Bryce Barker Cicx Ao9lpo Unsplash

En konsekvens av økende økonomisk innblanding av staten er at vi forventes å fø flere skattebetalere i framtiden og trekke ned på vår pensjon på kortere tid. Statenes vanemessige inngripen i den private sektor går mot slutten, fordi det vil bli umulig å finansiere. Økende renter vil sørge for det.

Bryce Barker Cicx Ao9lpo Unsplash
The Dynamics Driving The Dollar Down
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 16. mai. 2023
Sharon Mccutcheon 8Lnbxtxfgzw Unsplash

Denne artikkelen undersøker valutaubalansene mellom dollaren og andre valutaer, og konkluderer med at skulle utenlandske eiere bestemme seg for å redusere sin dollareksponering, blir konsekvensene for dollarens verdi dramatiske.

Sharon Mccutcheon 8Lnbxtxfgzw Unsplash
A Disorderly Reset With Gold Revalued By Multiples
 • Egon von Greyerz
 • |
 • 16. mai. 2023
Greek Mythology

Tektoniske endringer ligger foran oss. Disse vil involvere en gjeldskrise i USA og Europa som ender i en gjeldskollaps, bråe fall for både dollaren og Euroen hvor gull vil tre frem som en reserveeiendel, men til multipler av nåværende pris.

Greek Mythology
Why Gold Is Always Money
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 04. mai. 2023
Gold Bullion On American Dollar Banknotes

At USA står overfor en alvorlig bankkrise har blitt åpenbart; myndighetenes respons mindre så. Nesten sikkert har krisen mye lenger å gå i USA, med potensiale til å spre seg til andre land. Håpet er at sentralbankene vil beskytte alle innskudd. Det er langt fra sikkert på dette tidlige tidspunktet.

Gold Bullion On American Dollar Banknotes
Gold, Oil & Global Currencies Entering a Watershed Moment
 • Matthew Piepenburg
 • |
 • 04. mai. 2023
Biden

Artikkelen vurderer enkel matematikk, historien og nåværende klima i oljemarkedet sett i lys av en global gjeldskrise for bedre å kunne predikere utviklingen for valutaer og gull, UTEN bruk av spåkort.

Biden
The Consequences of Statist Intervention
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 28. apr. 2023
Last Ned (2)

Artikkelen ser på dagens økonomiske forhold fra synspunktet til klassisk økonomi. Det er 87 år siden klassisk økonomi ble avfeid av John Maynard Keynes i hans 'General Theory of Employment, Interest and Money'. Keynes ønsket å skape en rolle for staten, å gripe inn i økonomiske anliggender.

Last Ned (2)
First Gradually, Then Suddenly – The Everything Collapse
 • Egon von Greyerz
 • |
 • 26. apr. 2023
Tina Bosse Ah 95Oqdksa Unsplash

Den uunngåelige konsekvensen av den pågående globale gjeldsboblen vil bli kollaps av det finansielle system og mange av dens deltakere. Den ene sveitsiske og tre amerikanske banker som gikk under for kort tid siden er bare en forsmak på hva vi har i vente. Står vi foran 'The Everything Collapse'?

Tina Bosse Ah 95Oqdksa Unsplash
Macleod: How Quickly Will The Dollar Collapse?
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 26. apr. 2023
Gabriel Meinert Zzaqoquetgw Unsplash

Artikkelen ser på faktorene bak den tiltagende avvisningen av dollaren som handelsvaluta av alliansefrie nasjoner rundt om i verden. De frykter ikke lenger politiske eller økonomiske represalier fra USA. Dollarens monopol er utfordret av Saudi-Arabia, som nå heller allierer seg med Kina og Russland.

Gabriel Meinert Zzaqoquetgw Unsplash
The Great Credit Unwind and Powell’s Hidden Pivot
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 28. mar. 2023
Capture (3)

Vi er vel alle nå klar over at det globale banksystemet er ekstremt sårbart. Gjennom bankkonkurser vil kredittmengden falle, som igjen driver rentene opp. Selv om det ikke er allment akseptert, har sentralbanker ikke klart å holde rentene nede. Artikkelen gir et godt perspektiv på hva som skjer.

Capture (3)