Gull: NOK 20501,86/oz
Sølv: NOK 237,23/oz

Banker

Why Credit Needs A Golden Anchor
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 09. mar. 2023
Chuttersnap F2lyxnmnkxi Unsplash

Artikkelen forklarer hvorfor gull er et anker for kredittverdier. I dag er ankeret fiat-valuta, som er både sneversynt og ustabilt. Historisk, og ved lov har ankeret alltid vært gull. Sammenhengen mellom kreditt og hva som gir dens verdi et anker er et større tema enn hva som diskuteres til vanlig.

Chuttersnap F2lyxnmnkxi Unsplash
Boligmarkedet er en velstandsillusjon
 • Gregard Mikkelborg
 • |
 • 03. des. 2022
Jacek Dylag Terxinbhwcw Unsplash

Boligprisene i Norge har hatt en eventyrlig utvikling. Siden 1970 har boligprisene steget 4.200%. Skyldes økningen sterk etterspørsel etter bolig eller er årsaken en annen? Vi konkluderer med at boligprisene utelukkende er drevet av vekst i pengemengden, som i sin tur skyldes bankenes utlånsvekst.

Jacek Dylag Terxinbhwcw Unsplash
The Great Unwind II
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 04. nov. 2022
Capture (2)

Med prisinflasjon ute av kontroll og stigende renter, har forretningsklimaet for bankene endret seg fundamentalt. Med dårlig gjeld som truer og obligasjonskurser i en nedadgående trend, er utsettelse bankenes fiende nummer én. Les mer om Alasdair Macleod sitt perspektiv i del 2 av The Great Unwind.

Capture (2)
Banking Crisis — the Great Unwind
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 14. okt. 2022
Alevision Co 7Ojyp Ixw7w Unsplash

Det er en voksende følelse i markedene om at en finansiell krise i en eller annen form nå ligger i kortene. Credit Suisse's svært offentlige problemer for å refinansiere seg selv viser seg å være en oppvekker for markedene, som advarer investorene om den ustabile situasjonen blant globale banker.

Alevision Co 7Ojyp Ixw7w Unsplash
Living With Contracting Bank Credit
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 26. aug. 2022
Wance Paleri Hpm0cdfntx0 Unsplash (1)

Artikkelen ser på effekten av nedgang i bankkreditt på økonomien og finansmarkeder. Bakteppet er høyt belånte banker samt endringer i rentene. Hvert 10. år er det en bankkrise grunnet bankenes forsøk på å redusere lånerisiko. Tegnene peker mot at en ny syklus med krympende bankkreditt er på gang.

Wance Paleri Hpm0cdfntx0 Unsplash (1)
Gold and The Upcoming Recession
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 29. jul. 2022
Tim Mossholder Pfjmjuzpm24 Unsplash

Vi ser de tidlige stadiene av en valuta-, kreditt- og bankkrise utvikle seg. Driverne er prisinflasjon, nedgang i bankkreditt og frykt for resesjon. Artikkelen trekker linjene mellom inflasjon og resesjon, og setter sammenhengen mellom penger, valuta, kreditt og råvarepriser i sitt rette perspektiv.

Tim Mossholder Pfjmjuzpm24 Unsplash
A Perfect Storm In Banking Is Brewing
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 17. jun. 2022
Paul Fiedler M S7pim3hwg Unsplash

Nå som rentene stiger, og har mer å gå på, står globale banker overfor en krise av historiske dimensjoner. Sentralbanker lastet med finansielle verdipapirer kjøpt gjennom QE står overfor økende tap. Deres forpliktelser er nå vesentlig høyere enn deres eiendeler – i den private sektor kalt konkurs.

Paul Fiedler M S7pim3hwg Unsplash
A EURO CATASTROPHE COULD COLLAPSE IT
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 13. jan. 2022
Maryna Yazbeck Pyzjomvycmw Unsplash

Artikkelen ser på situasjonen i EU i konteksten av stigende renter. Sentralt er rollen til ECB, som gjennom monetær inflasjon har overført verdier fra fiskalt ansvarlige medlemsnasjoner til sløsende PIGS-nasjoner og Frankrike. Konsekvensen er at sløserne nå er fanget i en irreversibel gjeldsfelle.

Maryna Yazbeck Pyzjomvycmw Unsplash