Gull: NOK 26109,82/oz
Sølv: NOK 316,64/oz

Om oss

Gull er Penger ble etablert våren 2021 for å gjøre to ting.

  1. Vi tilbyr for det første gull og edle metaller tilpasset enhver lommebok. Uansett størrelse på ens lommebok skal alle ha råd til å kjøpe gull og sølv hos Gull er Penger.

  2. For det andre skal vi opplyse om fordelene ved å eie fysisk gull og sølv. Vi mener gull og edle metaller er den ultimate forsikring mot usikkerheten og sårheten innbakt i dagens finansielle system. Gull er den beste måten å bevare sine verdier på.

Gull er penger, alt annet er kreditt.

Vår bakgrunn

Gregard Mikkelborg fikk idéen til Gull er Penger og står i førersetet bak etableringen. Med på laget har han medhjelpere som bidrar med tanker og innspill.

Gregard Mikkelborg
Grunnlegger og daglig leder

Gregard har over 20-års erfaring fra finansbransjen fra flere norske banker og finansinstitusjoner. Gregard begynte sitt arbeidsliv i bank før han senere flyttet over til forvaltningsbransjen. Han har opparbeidet seg betydelig kunnskap og erfaring fra ulike deler av finansbransjen.

Nysgjerrigheten for gull ble sakte, men sikkert vekket ettersom han observerte den massive oppbyggingen av gjeld globalt og pengenes tap av kjøpekraft gjennom trykking av penger. Han fikk etter hvert et ønske om å forstå gull i en historisk sammenheng og hvordan gull fungerer som standard i et pengesystem. Konklusjonen hans var at forståelsen for gull og edle metaller er viktigere enn noensinne.

Vår observasjon

Det vanlige er å se på gull som et hvilkets som helst investeringsobjekt, hvor man handler på hvilken kurs gull står i, og regner gevinst eller tap ut fra det. Ofte kjøper man heller ikke gullet selv, men et verdipapir knyttet til fysisk gull.

Vi har valgt å se annerledes på saken. Hadde du en velfylt bankkonto for noen år siden, opplever du kanskje at pengene dine i realiteten har blitt mindre verdt. Inflasjonen har spist opp den lille forrentningen, og kjøpekraften har på ingen måte holdt seg. Derfor velger mange å investere i aksjemarkedet. Med unntak av noen kortvarige “krakk” har alle piler pekt oppover i flere år. Mange blir bekymret over at det ikke virker som “kart og terreng stemmer”; i en tid med kraftig nedgang i BNP, et stort antall konkurser og mange mennesker uten jobb, er aksjemarkedet “all time high”.

Det er ikke vår jobb å spå hva fremtiden vil bringe, men vi registrerer at mange frykter at vi er inne i en såkalt boble, og at når den sprekker kan vi oppleve tidenes nedtur med de katastrofale følger det har for samfunnet og folks privatøkonomi.

Det andre store temaet er at den opplevde inflasjonen er langt høyere enn de tallene myndighetene opererer med. Det er ikke bare boligprisene som stiger uansvarlig høyt. Mange vi snakker med opplever at pengene deres blir stadig mindre verdt. Det lønner seg ikke å ha penger på konto, og vi leter etter andre måter å bevare verdiene på.

Vår løsning

Vi mener gull og sølv er nøkkelen til å bevare kjøpekraften på sine hardt opptjente penger. Historisk har gull og sølv vært en utmerket måte å bevare kjøpekraften over lange tidsperioder. Gull har tross alt vært penger i 5.000 år. 

Vi har undersøkt hvordan vi selv kan bevare våre egne verdier, og mener at det å kjøpe fysisk gull er løsningen på vår utfordring, altså «aksje-boble», inflasjon og redusert kjøpekraft. Vi ønsker å tilby andre samme mulighet og startet selskapet Ekte Penger AS for å drive nettsiden ‘Gull er penger’. Navnet Ekte Penger henspeiler selvfølgelig på behovet for sunne penger.

Vårt mål

Vi er her for å gi perspektiv. Vi er her for å bidra til diskusjonen om hva penger faktisk er. 

Vi ønsker å endre måten du tenker på penger på!

    • Vi mener tilnærmet alle bør eie gull og sølv – og alle skal ha råd til å kjøpe gull eller sølv.
    • Derfor tilbyr vi gull- og sølvmynter i forskjellige størrelser og priskategorier.