Gull: NOK 21468,70/oz
Sølv: NOK 260,21/oz

Ofte stilte spørsmål

Gull- og sølvmynter er definert som gyldig betaIingsmiddel i utstederlandene. Det er
dermed ikke moms på myntene.

I Norge er det moms på gull- og sølvbarer. Gull- og sølvmynter er dermed mest egnet som
objekt.

Varene er forsikret under hele transporten til utleveringsstedet.

En vanlig ounce er 28,3 gram.

Vektenheten som anvendes for edle metaller er en troy ounce. En troy ounce er 31,1 gram. 

I henhold til Angrerettloven §22 er det ikke angrerett på levering av varer eller tjenester der
prisen er avhengig av svingninger i finansmarkedet som kan skje innen utløpet av
angrefristen og som ikke kan kontrolleres av den næringsdrivende.

Revers er baksiden av en mynt. Myntens forside kalles advers.
Baksiden kalles gjerne «mynt», mens forsiden kalles «krone».

Nei, ikke foreløpig. Vi har som plan å tilby oppbevaring litt frem i tid.