Gull: NOK 25898,40/oz
Sølv: NOK 330,70/oz

Historie

Nordmenn flest har det kjipere enn før!
 • Gregard Mikkelborg
 • |
 • 07. jun. 2024
Tierra Mallorca Nptbvokkom8 Unsplash

Statistikk er en lek med tall. Det bør være en kjent sak at statistikk kan misbrukes og lede til feil konklusjoner. Måten SSB beregner boligkostnadene på, undervurderer økende priser dramatisk og sørger for at konsumprisindeksen underrapporteres. Har vi virkelig hatt reallønnsøkning i Norge?

Tierra Mallorca Nptbvokkom8 Unsplash
Gold Wars: the US versus Europe During the Demise of Bretton Woods
 • Jan Nieuwenhuijs
 • |
 • 08. feb. 2024
Zlaty Poklad Hydra 640 16X9

Etter kollapsen av Bretton Woods i 1971 prøvde flere europeiske sentralbanker å gå over til en kvasi gullstandard. USA ønsket å fase ut gull og håndheve en dollarstandard. USA klarte ikke å fase ut gull fullstendig, men de lyktes i å etablere en global dollarstandard som ga dem enestående makt.

Zlaty Poklad Hydra 640 16X9
Updating Say’s Law For Modern Times
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 23. jun. 2023
Javier Miranda 7Bnvnn3r Eo Unsplash

John M. Keynes skapte i 1936 en rolle for staten med sin økonomiske teori, kun muliggjort ved å avfeie loven om markedet (Says lov). Keynes' teori ble og er fortsatt svært populær blant byråkrater og mainstream økonomer. Han gjorde økonomi om til en naturvitenskap, noe det selvfølgelig ikke er.

Javier Miranda 7Bnvnn3r Eo Unsplash
The Consequences of Statist Intervention
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 28. apr. 2023
Last Ned (2)

Artikkelen ser på dagens økonomiske forhold fra synspunktet til klassisk økonomi. Det er 87 år siden klassisk økonomi ble avfeid av John Maynard Keynes i hans 'General Theory of Employment, Interest and Money'. Keynes ønsket å skape en rolle for staten, å gripe inn i økonomiske anliggender.

Last Ned (2)
Gull som internasjonal reserve: Vil gull reise seg som Fugl Føniks?
 • Gregard Mikkelborg
 • |
 • 03. feb. 2023
375Px Phoenix Detail From Aberdeen Bestiary

Sentralbanker nettokjøpte 1.136 tonn gull i 2022, det meste noen gang. Russland og Kina har akkumulert nok gull til å innføre en gullstandard, for dermed å vippe dollaren av tronen. Norges Bank solgte gullet i 2004. Kan gull igjen reise seg som en Fugl Føniks på den monetære arena?

375Px Phoenix Detail From Aberdeen Bestiary
James Turk: A Century of Fascism
 • James Turk
 • |
 • 08. sep. 2022
Century Of Fasciasm 1200X565

I 1922 ble Benito Mussolini statsminister i Italia, og satte dermed landet på en vei med globale ringvirkninger. Han var verdens første fascistiske leder. Andre fascister fulgte snart etter med fantasifulle løfter, av varierende innhold, men innstilt på hva folk ville høre.

Century Of Fasciasm 1200X565
A Roman Lesson On Inflation
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 10. jun. 2022
Luisa E Jwicnsmk01s Unsplash

Gjennom 200 år med forringelse av valutaen, denarius, endte den opp uten sølvinnhold. Romerrikets nedgang ble ledsaget av et økende og kostbart byråkrati som kvelte økonomien. Keiser Diokletian innførte påbud om makspriser. Den fascinerende historien har mange likhetstrekk med dagens utvikling.

Luisa E Jwicnsmk01s Unsplash