Gull: NOK 20547,65/oz
Sølv: NOK 237,52/oz

Renter

Interest Rates Are The Silent Killer
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 03. mar. 2023
Anyconv.Com R (2)

Artikkelen handler om hvorfor rentene stiger og hvorfor de vil fortsette å stige, som kan true med å undergrave det vestlige banksystemet. De monetære myndighetene vil ikke være i stand til forhindre det, og følgelig vil en syklisk bankkrise være dømt til å bli utfallet.

Anyconv.Com R (2)
Inflation, Recession, and Declining US Hegemony
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 04. jan. 2023
Joachim Schnurle Zq78dqwwdzm Unsplash

En gang i fremtiden vil vi se tilbake på 2022 og 2023 som avgjørende år. Vi har så langt sett en konflikt mellom USA og de asiatiske stormaktene spille seg ut, som i tur har ledet til en selvpåført energikrise i Vesten. Den 40-årige trenden med fallende renter er over, og konsekvensene er ukjente.

Joachim Schnurle Zq78dqwwdzm Unsplash
Rising Rates Lead To Financial Accidents
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 04. jan. 2023
Stock Exchange 4878214 1920

Økende renter, banker som skrur igjen på sine utlån, tiltagende prisinflasjon, og frykt for resesjon. Dette var bare noen stikkord som preget det økonomiske året 2022. Og med stigende renter kommer de enorme feilinvesteringene til syne; investeringer som bare var mulig med lave renter.

Stock Exchange 4878214 1920
The Debate Between Gold and Bitcoin In 2023
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 12. des. 2022
Kanchanara Rhm7h8x5j98 Unsplash

FTX-skandalen har skapt tvil om fremtiden til kryptovalutaene. Bitcoin-supportere, som har vist seg å være bemerkelsesverdig robuste i en tid hvor hele økosystemet til kryptovalutaene er truet av skandaler og systemisk kollaps, hevder fortsatt at Bitcoin er fremtidens penger.

Kanchanara Rhm7h8x5j98 Unsplash
The Upside-Down World of Currency
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 01. des. 2022
Eberhard Grossgasteiger Bqmue Bv0ko Unsplash

Gapet mellom fiat-valuta og legale pengers verdi, som er gull, har økt slik at dollaren bare har igjen 2% av sin pre-1970 verdi. Når forskjellen mellom lovlige penger og valutaer kommer for en dag, vil publikum avvise valutaer ved å returnere til ekte penger. Den tiden rykker stadig nærmere.

Eberhard Grossgasteiger Bqmue Bv0ko Unsplash
Alasdair Macleod: Supply chain breakdown will worsen the inflationary storm
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 08. sep. 2022
Mika Baumeister 3Xjmwxuhx0q Unsplash

Forstyrrelsene i de globale forsyningskjedene blir ansett å være av midlertidig karakter. Det er imidlertid grunn til å tro at disse har blitt permanente. Globale forsyningskjeder gir enorme fordeler mellom fredfulle nasjoner, men slutter å fungere ved krig. Alasdair Macleod analyserer situasjonen.

Mika Baumeister 3Xjmwxuhx0q Unsplash
GDP Targeting — Realistic or Not?
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 15. aug. 2022
Bank Of England 2

Den engelske sentralbanken har ikke klart å holde målet om en inflasjon på 2%. Det er nå diskusjoner om at sentralbanken i stedet skal gå over til å målsette et nivå for verdiskapning, nominell BNP-vekst. Selv om debatten er begrenset til England, ikke bli overrasket om den dukker opp andre steder.

Bank Of England 2
Gold’s Rise Is Just a Recession Away
 • Matthew Piepenburg
 • |
 • 29. jul. 2022
Jingming Pan Iysrkq5qq0q Unsplash

Mange lurer trolig på hvorfor gull ikke stiger. Eller bedre: Når, hvordan og hvorfor vil prisen stige? Mot dette målet må vi undersøke kalde data, historiske fakta og den lavkonjuktur vi står overfor for å forstå gullprisens oppgang. Motvinden handler om realrenter og den relative dollar-styrkelsen.

Jingming Pan Iysrkq5qq0q Unsplash
The Most Difficult Thing in Economics…is to explain rising prices
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 13. mai. 2022
Rosie Steggles H1ohveiicxs Unsplash

'Plutselig' er inflasjon på alles lepper. Media forsøker å (bort)forklare det hele. De overser imidlertid den egentlige årsaken, nemlig fallende kjøpekraft pga. pengetrykking. Det er kritisk å forstå hva inflasjon er. Les også om Gibsons paradoks, et fenomen selv ikke John Maynard Keynes forsto.

Rosie Steggles H1ohveiicxs Unsplash