Gull: NOK 20501,86/oz
Sølv: NOK 237,23/oz
Open Madness in Global Bond Markets: Got Gold?
 • Matthew Piepenburg
 • |
 • 24. jan. 2023
Alice Pasqual Olki5qphxts Unsplash

De globale obligasjonsmarkedene går gjennom en sakte, men sikker nedsmelting. Basert på fakta er en slik konklusjon ikke til å komme unna. Kjennskap til dette gjør investorene rustet til å takle kommende politiske beslutninger og markedets reaksjoner.

Alice Pasqual Olki5qphxts Unsplash
The Benefits Of A Saving Culture
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 09. jan. 2023
Micheile Dot Com Zvprbbmt8qa Unsplash

Sparing er en viktig del av enhver suksessfull økonomi, og tåpeligheten bak spareparadokset blir eksponert i denne artikkelen. Det har vært en stor feil av Keynsianske beslutningstakere å fraråde sparing, alt i interessen av et midlertidig løft i forbruk.

Micheile Dot Com Zvprbbmt8qa Unsplash
Gold in 2023
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 04. jan. 2023
Main Background 2 1024X716

Artikkelen er i to deler. Del 1 vurderer utsiktene for gull fra et monetært og økonomisk perspektiv, og peker på at gulls kjøpekraft er stabil; fiat-valutaene ikke er det. Del 2 dekker geopolitiske forhold, inkludert USAs feilslåtte politikk overfor Russland og Kina, og konsekvensene for dollaren.

Main Background 2 1024X716
Inflation, Recession, and Declining US Hegemony
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 04. jan. 2023
Joachim Schnurle Zq78dqwwdzm Unsplash

En gang i fremtiden vil vi se tilbake på 2022 og 2023 som avgjørende år. Vi har så langt sett en konflikt mellom USA og de asiatiske stormaktene spille seg ut, som i tur har ledet til en selvpåført energikrise i Vesten. Den 40-årige trenden med fallende renter er over, og konsekvensene er ukjente.

Joachim Schnurle Zq78dqwwdzm Unsplash
Rising Rates Lead To Financial Accidents
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 04. jan. 2023
Stock Exchange 4878214 1920

Økende renter, banker som skrur igjen på sine utlån, tiltagende prisinflasjon, og frykt for resesjon. Dette var bare noen stikkord som preget det økonomiske året 2022. Og med stigende renter kommer de enorme feilinvesteringene til syne; investeringer som bare var mulig med lave renter.

Stock Exchange 4878214 1920
Legal Definitions Of Money And Credit
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 20. des. 2022
Tingey Injury Law Firm Dzpc4uy8zty Unsplash

Grunnet økende forvirring rundt valutaenes framtidige kjøpekraft, er det på tide å fjerne all tvil om forskjellene mellom PENGER, VALUTA OG KREDITT. Uansett hva som blir sagt, standpunktet er klart: Både historisk og legalt, penger er og blir metalliske mynter – prinsipielt gull – resten er kreditt.

Tingey Injury Law Firm Dzpc4uy8zty Unsplash
The Debate Between Gold and Bitcoin In 2023
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 12. des. 2022
Kanchanara Rhm7h8x5j98 Unsplash

FTX-skandalen har skapt tvil om fremtiden til kryptovalutaene. Bitcoin-supportere, som har vist seg å være bemerkelsesverdig robuste i en tid hvor hele økosystemet til kryptovalutaene er truet av skandaler og systemisk kollaps, hevder fortsatt at Bitcoin er fremtidens penger.

Kanchanara Rhm7h8x5j98 Unsplash
A Perspective On Money From Howard and Warren Buffett
 • James Turk
 • |
 • 08. des. 2022
Anyconv.Com R (1)

Warren Buffet, en svært suksessfull investor, har for vane å blande kortene når han snakker om gull og investeringer. Gull er penger, uten motpartsrisiko, og har fungert i 5.000 år. En investering gir avkastning. Det er usikkert om han forstår eller ikke vil forstå forskjellen.

Anyconv.Com R (1)
In The End The US$ Goes To Zero And The US Defaults
 • Egon von Greyerz
 • |
 • 07. des. 2022
Gabriel Meinert Zzaqoquetgw Unsplash

Kraftig gjeldsvekst som leder til en verdiløs valuta har skjedd opp gjennom historien så lenge det har eksistert en form for penger, enten vi snakker om Romerriket i det 3. århundre, Frankrike på 1700-tallet eller Weimar-republikken i det 20. århundre. Men velstand basert på gjeld er ikke ekte.

Gabriel Meinert Zzaqoquetgw Unsplash
Winter in Central Europe and For The Dollar
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 07. des. 2022
Filip Bunkens R5srmzpoo40 Unsplash

Artikkelen ser på kampen for hegemonisk kontroll mellom USA på den ene side, og Russland og Kina på den andre. Den ene fronten er Ukraina, som er i ferd med å gå gjennom en vinter uten strøm eller nok mat. På den andre fronten blir USA angrepet av Kina og Russland i kampen om dollarens hegemoni.

Filip Bunkens R5srmzpoo40 Unsplash