Gull: NOK 20536,08/oz
Sølv: NOK 238,32/oz
Gold and The Upcoming Recession
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 29. jul. 2022
Tim Mossholder Pfjmjuzpm24 Unsplash

Vi ser de tidlige stadiene av en valuta-, kreditt- og bankkrise utvikle seg. Driverne er prisinflasjon, nedgang i bankkreditt og frykt for resesjon. Artikkelen trekker linjene mellom inflasjon og resesjon, og setter sammenhengen mellom penger, valuta, kreditt og råvarepriser i sitt rette perspektiv.

Tim Mossholder Pfjmjuzpm24 Unsplash
Gold’s Rise Is Just a Recession Away
 • Matthew Piepenburg
 • |
 • 29. jul. 2022
Jingming Pan Iysrkq5qq0q Unsplash

Mange lurer trolig på hvorfor gull ikke stiger. Eller bedre: Når, hvordan og hvorfor vil prisen stige? Mot dette målet må vi undersøke kalde data, historiske fakta og den lavkonjuktur vi står overfor for å forstå gullprisens oppgang. Motvinden handler om realrenter og den relative dollar-styrkelsen.

Jingming Pan Iysrkq5qq0q Unsplash
Russia Is Winning The Financial War
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 28. jun. 2022
Mohd Azrin J3htwnrdvra Unsplash

Sanksjonene har slått tilbake på nasjoner som Putin har beskrevet som ‘uvennlige’. Det har satt i gang hendelser som vil undergrave det vestlige finanssystemet; økte priser driver rentene opp og økonomisk aktivitet faller. Utviklingen medfører lavere bankkreditt, krasj i aksjer og mye høyere renter.

Mohd Azrin J3htwnrdvra Unsplash
Concurrent Deflation And Hyperinflation Will Ravage The World
 • Egon von Greyerz
 • |
 • 24. jun. 2022
Anyconv.Com OIP

FLASJON kommer i mange former - INflasjon, DEflasjon, STAGflasjon og HYPERINflasjon. De ulike formene for flasjon kan finne sted samtidig. En mulighet er deflasjon i aktivapriser og (hyper-)inflasjon i priser. Hva vi står overfor er det få for gitt å vite. Vi kan imidlertid ta lærdom av historien.

Anyconv.Com OIP
Drivstoffpriser til himmels
 • Gregard Mikkelborg
 • |
 • 23. jun. 2022
Unnamed (2) (1)

Få saker engasjerer like mye som prisen på mat og energi. Først var det de skyhøye strømprisene i vinter, nå er det prisen på drivstoff som har skutt i været. Siden i fjor sommer har prisen på drivstoff steget fra 14-15 kroner til dagens 25 kroner. Altså en økning på rundt 70%, på bare 12 måneder.

Unnamed (2) (1)
A Perfect Storm In Banking Is Brewing
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 17. jun. 2022
Paul Fiedler M S7pim3hwg Unsplash

Nå som rentene stiger, og har mer å gå på, står globale banker overfor en krise av historiske dimensjoner. Sentralbanker lastet med finansielle verdipapirer kjøpt gjennom QE står overfor økende tap. Deres forpliktelser er nå vesentlig høyere enn deres eiendeler – i den private sektor kalt konkurs.

Paul Fiedler M S7pim3hwg Unsplash
Protection From A Currency Collapse
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 11. jun. 2022
Lukasz Radziejewski Fusdpx0tc64 Unsplash

Historien forteller oss at fiat-penger alltid mislykkes. De blir erstattet av sunne penger, gull og sølv. Siden fiat-valutaer har opplevd en kraftig forringelse etterfulgt av skyhøye råvarepriser skulle rentene vært høyere. Sjefen i JPMorgan har oppgradert sin finansielle utsikt fra storm til orkan.

Lukasz Radziejewski Fusdpx0tc64 Unsplash
A Roman Lesson On Inflation
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 10. jun. 2022
Luisa E Jwicnsmk01s Unsplash

Gjennom 200 år med forringelse av valutaen, denarius, endte den opp uten sølvinnhold. Romerrikets nedgang ble ledsaget av et økende og kostbart byråkrati som kvelte økonomien. Keiser Diokletian innførte påbud om makspriser. Den fascinerende historien har mange likhetstrekk med dagens utvikling.

Luisa E Jwicnsmk01s Unsplash
Recession, Prices, And The Crack-Up Boom
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 10. jun. 2022
Wance Paleri Nnrirq1usyw Unsplash

Internasjonalt intensiveres debatten om utsiktene for inflasjon versus resesjon. Vi ser ut til å bevege oss fra stagflasjons-scenariet til frykt for konsekvensene av pengemessige innstramninger og renteøkninger. Alasdair Macleod forklarer hvorfor en crack-up boom etter alle solemerker er utfallet.

Wance Paleri Nnrirq1usyw Unsplash
Inflasjon, den ellevte landeplage
 • Gregard Mikkelborg
 • |
 • 03. jun. 2022
Rob Mk1rw1afxaw Unsplash

Inspirert av Arnulf Øverlands tale (1931) kaller vi inflasjon den ellevte landeplage. Vi har gjennom de siste ti-årene lært å leve med inflasjon. Vi tenker på inflasjon som et nødvendig 'gode' i en voksende økonomi. Det er imidlertid ingen ting naturlig med inflasjon. Inflasjon er en skjult skatt.

Rob Mk1rw1afxaw Unsplash