Gull: NOK 26111,51/oz
Sølv: NOK 316,85/oz
Alasdair Macleod
Goldmoney

Alasdair Macleod er analysesjef i Goldmoney Inc. Goldmoney overser nesten $3 milliarder i kapital for kunder i 125 land. Selskapet ble grunnlagt i 2001, og er i dag et av verdens største selskap innen sikring og oppbevaring av gull og edle metaller.

The Entire Euro System Faces Failure
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 09. jun. 2023
Tabrez Syed Pdnv0eg5yoa Unsplash

I disse sommerdager er det en ny selvtilfredshet over den finansielle og økonomiske status i Euro-sonen. Inflasjonen er ned, bankaksjer opp og slutten på flere renteøkninger er i sikte. Fraværet av dårlige nyheter skjuler en forverret situasjon. Har den europeiske sentralbanken egentlig kontroll?

Tabrez Syed Pdnv0eg5yoa Unsplash
Sterling Crisis Ahead!
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 02. jun. 2023
Pound Sterling 6

Artikkelen forklarer konsekvensene ved å fornekte Says lov, kjent som markedets lov, og ved å forfølge en rentepolitikk som beviselig ikke kontrollerer inflasjonen. Det er knapphet på bankkreditt som vil drive rentene høyere, ikke sentralbankenes politikk.

Pound Sterling 6
Now We Are All Working For The State
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 23. mai. 2023
Bryce Barker Cicx Ao9lpo Unsplash

En konsekvens av økende økonomisk innblanding av staten er at vi forventes å fø flere skattebetalere i framtiden og trekke ned på vår pensjon på kortere tid. Statenes vanemessige inngripen i den private sektor går mot slutten, fordi det vil bli umulig å finansiere. Økende renter vil sørge for det.

Bryce Barker Cicx Ao9lpo Unsplash
The Dynamics Driving The Dollar Down
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 16. mai. 2023
Sharon Mccutcheon 8Lnbxtxfgzw Unsplash

Denne artikkelen undersøker valutaubalansene mellom dollaren og andre valutaer, og konkluderer med at skulle utenlandske eiere bestemme seg for å redusere sin dollareksponering, blir konsekvensene for dollarens verdi dramatiske.

Sharon Mccutcheon 8Lnbxtxfgzw Unsplash
Why Gold Is Always Money
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 04. mai. 2023
Gold Bullion On American Dollar Banknotes

At USA står overfor en alvorlig bankkrise har blitt åpenbart; myndighetenes respons mindre så. Nesten sikkert har krisen mye lenger å gå i USA, med potensiale til å spre seg til andre land. Håpet er at sentralbankene vil beskytte alle innskudd. Det er langt fra sikkert på dette tidlige tidspunktet.

Gold Bullion On American Dollar Banknotes
The Consequences of Statist Intervention
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 28. apr. 2023
Last Ned (2)

Artikkelen ser på dagens økonomiske forhold fra synspunktet til klassisk økonomi. Det er 87 år siden klassisk økonomi ble avfeid av John Maynard Keynes i hans 'General Theory of Employment, Interest and Money'. Keynes ønsket å skape en rolle for staten, å gripe inn i økonomiske anliggender.

Last Ned (2)
Macleod: How Quickly Will The Dollar Collapse?
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 26. apr. 2023
Gabriel Meinert Zzaqoquetgw Unsplash

Artikkelen ser på faktorene bak den tiltagende avvisningen av dollaren som handelsvaluta av alliansefrie nasjoner rundt om i verden. De frykter ikke lenger politiske eller økonomiske represalier fra USA. Dollarens monopol er utfordret av Saudi-Arabia, som nå heller allierer seg med Kina og Russland.

Gabriel Meinert Zzaqoquetgw Unsplash
The Great Credit Unwind and Powell’s Hidden Pivot
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 28. mar. 2023
Capture (3)

Vi er vel alle nå klar over at det globale banksystemet er ekstremt sårbart. Gjennom bankkonkurser vil kredittmengden falle, som igjen driver rentene opp. Selv om det ikke er allment akseptert, har sentralbanker ikke klart å holde rentene nede. Artikkelen gir et godt perspektiv på hva som skjer.

Capture (3)
Why Credit Needs A Golden Anchor
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 09. mar. 2023
Chuttersnap F2lyxnmnkxi Unsplash

Artikkelen forklarer hvorfor gull er et anker for kredittverdier. I dag er ankeret fiat-valuta, som er både sneversynt og ustabilt. Historisk, og ved lov har ankeret alltid vært gull. Sammenhengen mellom kreditt og hva som gir dens verdi et anker er et større tema enn hva som diskuteres til vanlig.

Chuttersnap F2lyxnmnkxi Unsplash
Interest Rates Are The Silent Killer
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 03. mar. 2023
Anyconv.Com R (2)

Artikkelen handler om hvorfor rentene stiger og hvorfor de vil fortsette å stige, som kan true med å undergrave det vestlige banksystemet. De monetære myndighetene vil ikke være i stand til forhindre det, og følgelig vil en syklisk bankkrise være dømt til å bli utfallet.

Anyconv.Com R (2)