Gull: NOK 25895,85/oz
Sølv: NOK 330,67/oz

Banker

Banking Crisis — the Great Unwind
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 14. okt. 2022
Alevision Co 7Ojyp Ixw7w Unsplash

Det er en voksende følelse i markedene om at en finansiell krise i en eller annen form nå ligger i kortene. Credit Suisse's svært offentlige problemer for å refinansiere seg selv viser seg å være en oppvekker for markedene, som advarer investorene om den ustabile situasjonen blant globale banker.

Alevision Co 7Ojyp Ixw7w Unsplash
Living With Contracting Bank Credit
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 26. aug. 2022
Wance Paleri Hpm0cdfntx0 Unsplash (1)

Artikkelen ser på effekten av nedgang i bankkreditt på økonomien og finansmarkeder. Bakteppet er høyt belånte banker samt endringer i rentene. Hvert 10. år er det en bankkrise grunnet bankenes forsøk på å redusere lånerisiko. Tegnene peker mot at en ny syklus med krympende bankkreditt er på gang.

Wance Paleri Hpm0cdfntx0 Unsplash (1)
Gold and The Upcoming Recession
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 29. jul. 2022
Tim Mossholder Pfjmjuzpm24 Unsplash

Vi ser de tidlige stadiene av en valuta-, kreditt- og bankkrise utvikle seg. Driverne er prisinflasjon, nedgang i bankkreditt og frykt for resesjon. Artikkelen trekker linjene mellom inflasjon og resesjon, og setter sammenhengen mellom penger, valuta, kreditt og råvarepriser i sitt rette perspektiv.

Tim Mossholder Pfjmjuzpm24 Unsplash
A Perfect Storm In Banking Is Brewing
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 17. jun. 2022
Paul Fiedler M S7pim3hwg Unsplash

Nå som rentene stiger, og har mer å gå på, står globale banker overfor en krise av historiske dimensjoner. Sentralbanker lastet med finansielle verdipapirer kjøpt gjennom QE står overfor økende tap. Deres forpliktelser er nå vesentlig høyere enn deres eiendeler – i den private sektor kalt konkurs.

Paul Fiedler M S7pim3hwg Unsplash
A EURO CATASTROPHE COULD COLLAPSE IT
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 13. jan. 2022
Maryna Yazbeck Pyzjomvycmw Unsplash

Artikkelen ser på situasjonen i EU i konteksten av stigende renter. Sentralt er rollen til ECB, som gjennom monetær inflasjon har overført verdier fra fiskalt ansvarlige medlemsnasjoner til sløsende PIGS-nasjoner og Frankrike. Konsekvensen er at sløserne nå er fanget i en irreversibel gjeldsfelle.

Maryna Yazbeck Pyzjomvycmw Unsplash