Gull: NOK 22018,54/oz
Sølv: NOK 272,74/oz
The Financial System Has Reached The End
 • Egon von Greyerz
 • |
 • 27. nov. 2023
Financial System Evg

Verden er vitne til slutten på et valuta og finansielt system som kineserne allerede forutså i 1971 da Nixon stengte gullvinduet. Ludvig von Mises sa det slik: Det er ingen måte å unngå den endelige kollaps av en opptur skapt ved ekspansjon av kreditt. Historien forteller oss at vi er ved veis ende.

Financial System Evg
Central Banks Are Always Managing The Crises They Cause
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 24. nov. 2023
Managing A Crisis 1024X681

Fallet i obligasjonsrentene er del av sentralbankenes vedvarende manipulasjon for å gjenopprette tillit til økonomien. Statlig innblanding i markedene har en lang historie. Først skaper de problemene, deretter styrer de markedene for å gjenskape tillit. En kunst de har perfeksjonert over mange år.

Managing A Crisis 1024X681
Dutch Central Bank Admits It Has Prepared for a New Gold Standard
 • Jan Nieuwenhuijs
 • |
 • 20. nov. 2023
Goud2 Mariekebijsterdnb

Den nederlandske sentralbanken uttalte nylig i et intervju at den har utjevnet sine gullreserver, relativt til BNP, til andre land i Eurosonen og utenfor Europa. Hvis det kommer en finansiell krise vil gullprisen skyte i været og gullreservene kan anvendes til å understøtte en ny gullstandard.

Goud2 Mariekebijsterdnb
Infografikk: US Government and US Banks in the Gold Market
 • 15. nov. 2023
Pile Of Gold Bars Or Ingots On A Dark Background (1)

Som verdens fremtredende penger blir gull ansett av stater og monetære myndigheter som strategisk viktig og et spørsmål om nasjonal sikkerhet. Ikke minst i USA, og selv om staten og bankene bagatelliserer gull er de livredde for gullets oppgang og er involvert i gullmarkedet på en forbrytersk måte.

Pile Of Gold Bars Or Ingots On A Dark Background (1)
West again plays into Putin's hands
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 14. nov. 2023
Gold Chess

Det geopolitiske spillet står overfor en utfordring - søkelyset er nå rettet mot Israel og det muslimske Midt-Østen. Energiprisene holder inflasjonen og rentene høye, som undergraver statene, banksystemet og selskap avhengig av billig gjeld. Artikkelen tar for seg konsekvensene for fiat-valutaene.

Gold Chess
The Future for Fiat
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 02. nov. 2023
Future For Fiat 1024X683

Sannhetens time for uproduktiv gjeld er i sikte. G7 landenes finanser spinner ut av kontroll, og gjeldsfeller har satt landene i en kinkig situasjon, unntatt Tyskland. Feilinvesteringer gjennom de siste 50 årene blir nå avslørt ved økende renter. Økningen i renter er i ferd med å bli ustoppelig.

Future For Fiat 1024X683
Constructive And Destructive Roles Of Credit
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 27. okt. 2023
Benefits And Dangers Of Credit 1024X683

Det mangler offentlig kunnskap om hva kreditt er. Det folk kaller penger, er egentlig kreditt. Og pengene selv, som er fysisk gull uten motpartsrisiko, sirkulerer sjelden eller aldri. Nesten alle, inkludert de fleste økonomer, forstår ikke kreditt og viktigheten av at verdien er knyttet til penger.

Benefits And Dangers Of Credit 1024X683
Heading Toward Another U.S. Government Default
 • James Turk
 • |
 • 25. okt. 2023
Adobestock 587053578 Large 1 1200X565

Den finansielle posisjonen til den føderale regjeringen i USA har gradvis forverret seg i flere tiår. USA er nå på full fart mot det finansielle vippepunktet som vil medføre at landet nok engang misligholder sine forpliktelser. Hva slags mislighold vil det bli denne gangen?

Adobestock 587053578 Large 1 1200X565
Debt, Currency Debasement & War—The Timeless Pillars of Failure
 • Matthew Piepenburg
 • |
 • 23. okt. 2023
R

Gjeld ødelegger nasjoner. Bare spør de tidligere spanske, britiske eller hollandske imperiene. Eller Tyskland fra mellomkrigstiden. Eller jugoslaverne fra 1990-tallet, eller en historiker om Romerriket eller en kjøpmann fra nåtidens Argentina. Når gjelden når ekstreme nivåer, er fallhøyden stor.

R
The Economic Future is Sad, Simple & Already Obvious
 • Matthew Piepenburg
 • |
 • 18. okt. 2023
Pexels Michael Steinberg 321452

Overskriften kan virke i overkant sensasjonell. Kanskje er det click-bait av en gold bug som ser verden gjennom 'doom og gloom'-brillene sine? Men med sunn fornuft er det enkelt å forstå at rentesignaler, enkel matte, historien, geopolitikk og flyt av energi og edle metaller gir grunn til bekymring.

Pexels Michael Steinberg 321452