Gull: NOK 26068,09/oz
Sølv: NOK 316,12/oz
Alasdair Macleod
Goldmoney

Alasdair Macleod er analysesjef i Goldmoney Inc. Goldmoney overser nesten $3 milliarder i kapital for kunder i 125 land. Selskapet ble grunnlagt i 2001, og er i dag et av verdens største selskap innen sikring og oppbevaring av gull og edle metaller.

GDP Targeting — Realistic or Not?
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 15. aug. 2022
Bank Of England 2

Den engelske sentralbanken har ikke klart å holde målet om en inflasjon på 2%. Det er nå diskusjoner om at sentralbanken i stedet skal gå over til å målsette et nivå for verdiskapning, nominell BNP-vekst. Selv om debatten er begrenset til England, ikke bli overrasket om den dukker opp andre steder.

Bank Of England 2
Why The Future Money Is Gold And Silver
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 04. aug. 2022
Anyconv.Com OIP (1)

Dagens utvikling har satt fart i fiat-pengenes forfall. Historien peker mot at deres erstatning er en sunn form for penger. Men hva skal pengene være når statene mister kontroll over fiat? Historisk har publikum alltid valgt metalliske penger, når det frie markedet får sette den monetære agendaen.

Anyconv.Com OIP (1)
Gold and The Upcoming Recession
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 29. jul. 2022
Tim Mossholder Pfjmjuzpm24 Unsplash

Vi ser de tidlige stadiene av en valuta-, kreditt- og bankkrise utvikle seg. Driverne er prisinflasjon, nedgang i bankkreditt og frykt for resesjon. Artikkelen trekker linjene mellom inflasjon og resesjon, og setter sammenhengen mellom penger, valuta, kreditt og råvarepriser i sitt rette perspektiv.

Tim Mossholder Pfjmjuzpm24 Unsplash
Russia Is Winning The Financial War
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 28. jun. 2022
Mohd Azrin J3htwnrdvra Unsplash

Sanksjonene har slått tilbake på nasjoner som Putin har beskrevet som ‘uvennlige’. Det har satt i gang hendelser som vil undergrave det vestlige finanssystemet; økte priser driver rentene opp og økonomisk aktivitet faller. Utviklingen medfører lavere bankkreditt, krasj i aksjer og mye høyere renter.

Mohd Azrin J3htwnrdvra Unsplash
A Perfect Storm In Banking Is Brewing
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 17. jun. 2022
Paul Fiedler M S7pim3hwg Unsplash

Nå som rentene stiger, og har mer å gå på, står globale banker overfor en krise av historiske dimensjoner. Sentralbanker lastet med finansielle verdipapirer kjøpt gjennom QE står overfor økende tap. Deres forpliktelser er nå vesentlig høyere enn deres eiendeler – i den private sektor kalt konkurs.

Paul Fiedler M S7pim3hwg Unsplash
Protection From A Currency Collapse
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 11. jun. 2022
Lukasz Radziejewski Fusdpx0tc64 Unsplash

Historien forteller oss at fiat-penger alltid mislykkes. De blir erstattet av sunne penger, gull og sølv. Siden fiat-valutaer har opplevd en kraftig forringelse etterfulgt av skyhøye råvarepriser skulle rentene vært høyere. Sjefen i JPMorgan har oppgradert sin finansielle utsikt fra storm til orkan.

Lukasz Radziejewski Fusdpx0tc64 Unsplash
A Roman Lesson On Inflation
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 10. jun. 2022
Luisa E Jwicnsmk01s Unsplash

Gjennom 200 år med forringelse av valutaen, denarius, endte den opp uten sølvinnhold. Romerrikets nedgang ble ledsaget av et økende og kostbart byråkrati som kvelte økonomien. Keiser Diokletian innførte påbud om makspriser. Den fascinerende historien har mange likhetstrekk med dagens utvikling.

Luisa E Jwicnsmk01s Unsplash
Recession, Prices, And The Crack-Up Boom
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 10. jun. 2022
Wance Paleri Nnrirq1usyw Unsplash

Internasjonalt intensiveres debatten om utsiktene for inflasjon versus resesjon. Vi ser ut til å bevege oss fra stagflasjons-scenariet til frykt for konsekvensene av pengemessige innstramninger og renteøkninger. Alasdair Macleod forklarer hvorfor en crack-up boom etter alle solemerker er utfallet.

Wance Paleri Nnrirq1usyw Unsplash
The Most Difficult Thing in Economics…is to explain rising prices
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 13. mai. 2022
Rosie Steggles H1ohveiicxs Unsplash

'Plutselig' er inflasjon på alles lepper. Media forsøker å (bort)forklare det hele. De overser imidlertid den egentlige årsaken, nemlig fallende kjøpekraft pga. pengetrykking. Det er kritisk å forstå hva inflasjon er. Les også om Gibsons paradoks, et fenomen selv ikke John Maynard Keynes forsto.

Rosie Steggles H1ohveiicxs Unsplash
Financial War Takes a Nasty Turn
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 05. mai. 2022
Emilio Takas Gnvwzjv Jo Unsplash

Denne artikkelen ser på tilstanden til verdens finanssystem og vurderer hvor det er på vei. Den oppsummerer forholdene til hver av hovedaktørene: Vesten, Kina og Russland, samt de østlige stormaktene sitt hastverk med å distansere seg fra Vestens forestående valuta-, bank- og finansielle krise.

Emilio Takas Gnvwzjv Jo Unsplash