Gull: NOK 20501,86/oz
Sølv: NOK 237,23/oz

Finansielle markeder

Rising Rates Lead To Financial Accidents
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 04. jan. 2023
Stock Exchange 4878214 1920

Økende renter, banker som skrur igjen på sine utlån, tiltagende prisinflasjon, og frykt for resesjon. Dette var bare noen stikkord som preget det økonomiske året 2022. Og med stigende renter kommer de enorme feilinvesteringene til syne; investeringer som bare var mulig med lave renter.

Stock Exchange 4878214 1920
The Great Unwind II
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 04. nov. 2022
Capture (2)

Med prisinflasjon ute av kontroll og stigende renter, har forretningsklimaet for bankene endret seg fundamentalt. Med dårlig gjeld som truer og obligasjonskurser i en nedadgående trend, er utsettelse bankenes fiende nummer én. Les mer om Alasdair Macleod sitt perspektiv i del 2 av The Great Unwind.

Capture (2)
Living With Contracting Bank Credit
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 26. aug. 2022
Wance Paleri Hpm0cdfntx0 Unsplash (1)

Artikkelen ser på effekten av nedgang i bankkreditt på økonomien og finansmarkeder. Bakteppet er høyt belånte banker samt endringer i rentene. Hvert 10. år er det en bankkrise grunnet bankenes forsøk på å redusere lånerisiko. Tegnene peker mot at en ny syklus med krympende bankkreditt er på gang.

Wance Paleri Hpm0cdfntx0 Unsplash (1)
GDP Targeting — Realistic or Not?
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 15. aug. 2022
Bank Of England 2

Den engelske sentralbanken har ikke klart å holde målet om en inflasjon på 2%. Det er nå diskusjoner om at sentralbanken i stedet skal gå over til å målsette et nivå for verdiskapning, nominell BNP-vekst. Selv om debatten er begrenset til England, ikke bli overrasket om den dukker opp andre steder.

Bank Of England 2
Russia Is Winning The Financial War
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 28. jun. 2022
Mohd Azrin J3htwnrdvra Unsplash

Sanksjonene har slått tilbake på nasjoner som Putin har beskrevet som ‘uvennlige’. Det har satt i gang hendelser som vil undergrave det vestlige finanssystemet; økte priser driver rentene opp og økonomisk aktivitet faller. Utviklingen medfører lavere bankkreditt, krasj i aksjer og mye høyere renter.

Mohd Azrin J3htwnrdvra Unsplash
Concurrent Deflation And Hyperinflation Will Ravage The World
 • Egon von Greyerz
 • |
 • 24. jun. 2022
Anyconv.Com OIP

FLASJON kommer i mange former - INflasjon, DEflasjon, STAGflasjon og HYPERINflasjon. De ulike formene for flasjon kan finne sted samtidig. En mulighet er deflasjon i aktivapriser og (hyper-)inflasjon i priser. Hva vi står overfor er det få for gitt å vite. Vi kan imidlertid ta lærdom av historien.

Anyconv.Com OIP
A Perfect Storm In Banking Is Brewing
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 17. jun. 2022
Paul Fiedler M S7pim3hwg Unsplash

Nå som rentene stiger, og har mer å gå på, står globale banker overfor en krise av historiske dimensjoner. Sentralbanker lastet med finansielle verdipapirer kjøpt gjennom QE står overfor økende tap. Deres forpliktelser er nå vesentlig høyere enn deres eiendeler – i den private sektor kalt konkurs.

Paul Fiedler M S7pim3hwg Unsplash
Recession, Prices, And The Crack-Up Boom
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 10. jun. 2022
Wance Paleri Nnrirq1usyw Unsplash

Internasjonalt intensiveres debatten om utsiktene for inflasjon versus resesjon. Vi ser ut til å bevege oss fra stagflasjons-scenariet til frykt for konsekvensene av pengemessige innstramninger og renteøkninger. Alasdair Macleod forklarer hvorfor en crack-up boom etter alle solemerker er utfallet.

Wance Paleri Nnrirq1usyw Unsplash
Financial War Takes a Nasty Turn
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 05. mai. 2022
Emilio Takas Gnvwzjv Jo Unsplash

Denne artikkelen ser på tilstanden til verdens finanssystem og vurderer hvor det er på vei. Den oppsummerer forholdene til hver av hovedaktørene: Vesten, Kina og Russland, samt de østlige stormaktene sitt hastverk med å distansere seg fra Vestens forestående valuta-, bank- og finansielle krise.

Emilio Takas Gnvwzjv Jo Unsplash
Value Destruction as the Financial Bubble Collapses
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 21. apr. 2022
Vladimir Solomianyi Rkpiuxlq29a Unsplash

Finnes det historiske paralleller til dagens situasjon med pengetrykking og nullrenter? John Laws Frankrike fra 1715 - 1720 er et naturlig sted å starte. En fasinerende men samtidig tragisk historie. Alasdair Macleod trekker opp linjene fra John Law, via John Maynard Keynes til hvor vi står i dag.

Vladimir Solomianyi Rkpiuxlq29a Unsplash