Gull: NOK 25899,30/oz
Sølv: NOK 330,71/oz

Pengesystem

It Is Vital to Understand the Legal and Practical Role of Gold
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 08. feb. 2024
Finra Gold Dollar Part 1 1440X670

Uten ordentlig kunnskap om det juridiske grunnlaget som definerer gull som penger og at alt annet er kreditt, er vi ikke i stand til å forstå at den eneste måten enkeltpersoner kan slippe unna den økende økonomiske katastrofen som Vesten står overfor, er å selge kreditt og kjøpe fysisk gull.

Finra Gold Dollar Part 1 1440X670
Gold Wars: the US versus Europe During the Demise of Bretton Woods
 • Jan Nieuwenhuijs
 • |
 • 08. feb. 2024
Zlaty Poklad Hydra 640 16X9

Etter kollapsen av Bretton Woods i 1971 prøvde flere europeiske sentralbanker å gå over til en kvasi gullstandard. USA ønsket å fase ut gull og håndheve en dollarstandard. USA klarte ikke å fase ut gull fullstendig, men de lyktes i å etablere en global dollarstandard som ga dem enestående makt.

Zlaty Poklad Hydra 640 16X9
Catch The Goldwagon Or Lose Your Fortune
 • Egon von Greyerz
 • |
 • 16. jan. 2024
Goldwagon

USA skyter seg selv i foten igjen. Dette er det siste farvel til det konkursrammede dollarbaserte pengesystemet. Skjebnen til verdensøkonomien og det finansielle systemet trenger den beste form for beskyttelse som penger kan kjøpe. Hvis du aldri har vært en goldbug, er dette tiden for å bli det.

Goldwagon
Gold in 2024
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 06. jan. 2024
Boliviainteligente Mbht Uaeg00 Unsplash

For markedsobservatører ser gull ut til å bryte ut i en høyere pris målt i alle de viktigste fiat-valutaene. Det som faktisk skjer er at valutaene kollapser i verdi, heller enn at gull stiger. Det er avgjørende å verdsette denne forskjellen for å forstå fremtiden til gull/valuta-forholdet.

Boliviainteligente Mbht Uaeg00 Unsplash
2024 Markets: The End of a Crappy Year, The Beginning of a Worse One
 • Matthew Piepenburg
 • |
 • 20. des. 2023
Matthew P

Matthew avslutter året med en hardtslående analyse av året som har gått samt hva vi har i vente. Fra gjelds- og statsobligasjonsmarkeder heftig akkompagnert av dollaren, inflasjon, risikomarkeder og fysisk gull. Det dreier seg til slutt om dollaren vs. gull. Hvis VI vet dette. Da gjør gull det også.

Matthew P
The Financial System Has Reached The End
 • Egon von Greyerz
 • |
 • 27. nov. 2023
Financial System Evg

Verden er vitne til slutten på et valuta og finansielt system som kineserne allerede forutså i 1971 da Nixon stengte gullvinduet. Ludvig von Mises sa det slik: Det er ingen måte å unngå den endelige kollaps av en opptur skapt ved ekspansjon av kreditt. Historien forteller oss at vi er ved veis ende.

Financial System Evg
Infografikk: US Government and US Banks in the Gold Market
 • 15. nov. 2023
Pile Of Gold Bars Or Ingots On A Dark Background (1)

Som verdens fremtredende penger blir gull ansett av stater og monetære myndigheter som strategisk viktig og et spørsmål om nasjonal sikkerhet. Ikke minst i USA, og selv om staten og bankene bagatelliserer gull er de livredde for gullets oppgang og er involvert i gullmarkedet på en forbrytersk måte.

Pile Of Gold Bars Or Ingots On A Dark Background (1)
West again plays into Putin's hands
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 14. nov. 2023
Gold Chess

Det geopolitiske spillet står overfor en utfordring - søkelyset er nå rettet mot Israel og det muslimske Midt-Østen. Energiprisene holder inflasjonen og rentene høye, som undergraver statene, banksystemet og selskap avhengig av billig gjeld. Artikkelen tar for seg konsekvensene for fiat-valutaene.

Gold Chess
Constructive And Destructive Roles Of Credit
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 27. okt. 2023
Benefits And Dangers Of Credit 1024X683

Det mangler offentlig kunnskap om hva kreditt er. Det folk kaller penger, er egentlig kreditt. Og pengene selv, som er fysisk gull uten motpartsrisiko, sirkulerer sjelden eller aldri. Nesten alle, inkludert de fleste økonomer, forstår ikke kreditt og viktigheten av at verdien er knyttet til penger.

Benefits And Dangers Of Credit 1024X683
Unwinding The Financial System
 • Alasdair Macleod
 • |
 • 06. okt. 2023
Unwinding Financial System

I en tid hvor det er en veritabel tsunami av dollarkreditt på utenlandske hender i overhengende markeder, er det åpenbart at stadig fallende obligasjonspriser vil sikre nedgangsmarkeder i alle finansielle eiendeler som fører til dollarlikvidasjon.

Unwinding Financial System