Gull: NOK 19014,77/oz
Sølv: NOK 232,65/oz
Fraudcoin: 1000 år med inflasjon som politikk