Gull: NOK 22019,39/oz
Sølv: NOK 273,00/oz
Fraudcoin: 1000 år med inflasjon som politikk