Gull: NOK 20505,06/oz
Sølv: NOK 237,49/oz

Penger og frihet! Teorien om naturlige penger - Intervju med James Turk

  • Publisert:
Publisert:

INTERVJU MED JAMES TURK
James Turk er intet mindre enn en monetær ekspert. Han snakker i dette intervjuet om at gull er penger og ikke er en investering, noe som ikke er godt forstått i disse dager. Frihet er avhengig av politisk ærlige penger som kun gull kan besørge. Forringelsen av miljøet vi opplever i dag er forårsaket av at nasjonalstatene forlot naturlige penger, som selvfølgelig er gull.


Men først, et relevant lite sidespor.

Presidenten i USA, Joe Biden, ble på en pressekonferanse denne uken spurt om inflasjon kan bli et politisk problem i mellomvalgene i USA. Hans svar?

"No, inflation is an asset - more inflation! What a stupid son of a b..."

Uttalelsen fra Biden er mildt sagt sjokkerende, men ikke av de åpenbare årsakene. Hva henger norske medier seg opp i? Jo, at Biden beskrev journalisten med et skjellsord, som for så vidt er ille nok. De nevner imidlertid ikke med ett ord at Biden betrakter inflasjon som et gode, som en aktiva til statens fordel. Han vil gjerne også ha mer inflasjon. 

Hvem tjener egentlig på inflasjon? Trenger vi inflasjon? Jeg spør James Turk hva han tenker om uttalelsen, som tross alt kommer fra en av de mektigste personene i verden. Hans svar vil kanskje overraske de fleste.

Link til intervju med James Turk:


Her er en nærmere beskrivelse av noen av temaene fra intervjuet.

Hans syn baserer seg på at gull har vært penger i 5.000 år og først når man forstår at penger (money) og valuta (currency) er to vidt forskjellige ting, begynner det å tegne seg et klarere bilde. Begrepene penger og valuta blir brukt om hverandre i dag, men har fundamentalt forskjellig betydning. 

Den globale forståelsen av definisjonen på penger består av tre kjennetegn. Imidlertid introduserer James et fjerde kriterium, som dagens nasjonale valutaer ikke kan oppfylle fordi de ikke er en materiell eiendel (videre beskrivelse i video). En valuta er utelukkende en finansiell aktiva som er et løfte fra en bank som er kilden til den iboende risikoen i nasjonale valutaer. Monetær historie forteller oss at løfter blir brutt.

Bankene kan i dag trylle fram valuta når de utsteder et lån gjennom å kun holde en brøkdel som reserver, eller det James omtaler som fantomkjøpekraft (phantom purchasing power - PPP). På den annen side har vi opptjent kjøpekraft (earned purchasing power - EPP) som oppnås når individer bruker sin tid på å skape noe av verdi. Han beskriver altså et skille mellom kunstig kjøpekraft og opptjent kjøpekraft. Imidlertid konkurrerer både PPP og EPP om de samme tilgjengelige varene og tjenestene. 

Gjennom prisinflasjon forringes pengenes verdi. Vi bruker av vår tid når vi jobber for å tjene penger. Forringelse av pengenes verdi er dermed et ran av den tid anvendt til å opptjene kjøpekraft. Inflasjon er med andre ord en skjult skatt.

James beskriver også at vi med dagens teknologi kan anvende gull som basis for pengesystemet ved hjelp av digitale løsninger. Løsningen går ut på at gullet oppbevares i hvelv og vi anvender et betalingskort til å betale med, akkurat som før. Forskjellen er at vi betaler med gullgram, ikke dagens valuta. Eierskapet til gullet overføres fra en person til en annen uten at man fysisk trenger å flytte gull fra et hvelv til et annet.

Naturen gir oss alt vi trenger for å utvikle oss, inkludert penger. Gull er naturlige penger. Gull er det eneste objektet kjent i universet som ikke forfaller eller lider gjennom uorden, som er essensielle egenskaper ved ideelle penger.

Dette er essensen ved teorien om naturlige penger.

Karl Marx sa følgende om penger:

"Although gold and silver are not by nature money, money is by nature gold and silver."

For mer informasjon - sjekk ut James Turks blogg:

James Turk Blog | Free Gold Money Report (fgmr.com)