Gull: NOK 20509,48/oz
Sølv: NOK 237,68/oz

Intervju med Alasdair Macleod - om pengenes historie, inflasjon og den norske sentralbanken

  • Publisert:
Publisert:

Intervju med Alasdair Macleod

Alasdair Macleod (Goldmoney) er en internasjonalt anerkjent analytiker fra den økonomiske retningen Austrian School of Economics (se forklaring nedenfor). Han jobber utrettelig for å øke kunnskapen om hva grunnlaget for en sunn og bærekraftig økonomi er, og hvorfor kvaliteten på pengene er viktigere enn noen gang.

I dette første intervjuet med Alasdair går han gjennom hvordan penger (i form av gull) naturlig oppstod for flere tusen år siden. Han snakker om hvorfor inflasjon overhodet ikke er et gode for et samfunn, stikk i strid med hva vi er lært opp til å tro. Gull har åpenbart en sentral rolle i intervjuet. Avslutningsvis ser han på Norge, en av få nasjoner uten gullbeholdning, og hvordan Norges Bank bør posisjonere seg.

Austrian Scool of Economics, en økonomisk retning lite kjent her til lands, legger til grunn at frihet og velstand bare kan oppnås når menneskets handlinger settes i sentrum. Det er en økonomisk retning som i liten grad er preget av kompliserte økonomiske modeller, matematiske beregninger eller urealistiske forutsetninger om hvordan menneskene fungerer i den virkelige verden. En bredere introduksjon til Austrian Scool of Economics gis nedenfor.

Her er intervjuet med Alasdair Macleod:


Introduksjon til Austrian Scool of Economics

Gjennom sin tilnærming er tankegangen bak Austrian Scools of Economics i stand til å forklare økonomiske sammenhenger og deres sosiale og politiske implikasjoner på en veldig nøyaktig og tilgjengelig måte. Retningen er ikke basert på den fiktive homo oeconomicus (det rasjonelle mennesket), men om mennesker som de virkelig er og hvordan de oppfører seg. Den inkluderer økonomiske relevante forhold fra den virkelige verden og er konsistent med naturen og psykologien til menneskelige handlinger. På denne måten korresponderer denne økonomiske retningen med menneskenes sunne fornuft. 

Austrian Scool of Economics promoterer en økonomisk og sosial tankegang som ikke er fanget i urealistiske og for det meste matematiske modeller. Den ser ikke økonomien som et objekt av statlig, politisk styring og sentral kontroll. I stedet fokuserer dens analyse på entreprenørenes selvstendige handlinger og den frie samhandling mellom individer på markedsplassen, som unnviker både differensial-ligninger og sentralstyrt politisk kontroll.

Grunnleggerne av Austrian Scool of Economics var Carl Menger (1840 - 1921) og hans studenter Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914) og Friedrich von Wieser (1851-1926). I det 20. århundre var Austrian Scool of Economics for det meste representert av Ludwig von Mises (1881-1973) og Friedrich A. von Hayek (1899-1992, Nobelprisen i økonomi 1974). Begge emigrerte fra Wien til USA og England i 1930-årene.